027  Filozofka i feministka o negocjowaniu kobiecej niezależności. Rozmowa z Magdaleną Środą.

Rozmowa  z Magdaleną Środą, filozofką i etyczką, zajmującą się gender studies, filozofią moralną i polityczną – w rozmowie o kobiecej sprawczości.

W wywiadzie usłyszysz m.in.:

 • O naszej kulturze i filozofii, społecznych fundamanetach funkcjonowania, którą stworzyli mężczyźni — a celem kobiet jest próba odnalezienia partnerskiej kobiecości, równej mężczyznom, niemarginalizowanej do roli dekoracyjnej i prokreacyjnej
 • chociaż kobiety wywalczyły udział w świecie politycznym, społecznym, produkcyjnym, ekonomicznym, jednak koszty „tradycyjnych” ról rodzinnych nadal leżą po ich stronie
 • O tradycyjnych cechach przywództwa “fallicznego”: zorientowanego na jeden cel i dążenie do niego, opartego na narcyzmie; natomiast jego przeciwieństwem jest model przywództwa kobiet, oparty na ich wrażliwości,
 • o micie Antygony Sofoklesa — “tertium genos”, która pokazuje kobiecą drogę zmiany struktury społecznej
 • o tym, że budowanie swojej drogi jest najtrudniejsze dla osób młodych i nieuprzywilejowanych, które najwięcej tracą na braku mechanizmów kwotowych – ułatwiających wejście kobietom na wcześniej niedostępne dla nich stanowiska i jak ma się do tego wpadanie w stereotyp lepkiej podłogi (zajmowania stanowisk vice); kobiety z zaniżonymi ambicjami nie chcą przewodzić, choć świetnie wykonują swoją pracę
 • wejście w męski świat to najpierw próba dopasowania się do istniejących warunków, a potem pozostawanie w cieniu — bez wymagań, negocjowania podwyżek, zadowalając się tym, co jest
 • o wychowaniu dziewczynek i chłopców, które nadal wspiera przekaz podawany od lat, jednak to wiedza i pamięć o przeszłości pozwala pracować na odmienną pozycję
 • o tym, że heteroseksulane układy z niekompetentnymi partnerami, zdradzającymi, albo nieobecnymi, mogą (niezależnie od orientacji psychoseksualnej) popychać w stronę związków homoseksualnych
 • czym jest deemancypacja kobiet w dzisiejszych czasach i co na nią wpływa
 • jak kobiety wpłynęły na innowacyjność przemysłu kosmicznego ZSRR i pozwoliły wyprzedzić USA w kosmicznym wyścigu
 • niezależność finansowa i obecność na rynku pracy czy samostanowienie — co ma największą wartość instrumentalną
 • co musiałoby się stać, żeby osoby wykluczone wzięły odpowiedzialność za własne życie
 • o czynnikach ograniczających dzietność: genderowość ról i potrzeba pomocy w wychowaniu dziecka
 • o istocie nadawania interpretacji dzieł klasycznych i baśni — czyniąc wychowanie dzieci bardziej świadomym
 • kobiety pełniące rolę negocjatorki między “słabym” dzieckiem a “silnym” partnerem, uwikłanym w stereotyp macho — ich pozycja rodzinnna i społeczna determinuje to, że są dobrymi negocjatorkami
 • o tym, że negocjowanie to atrybut moralności w demokracji — nikt nie ma monopolu na prawdę i trzeba uwzględniać potrzeby innych.
 • szukanie rozwiązania najlepszego dla ogółu (jak w krajach anglosaskich) – nie uprzywilejowuje się jednej osoby, a interes każdego jest istotny, rozstrzyganie konfliktów w taki sposób jest obowiązkiem moralnym
 • skąd wynosi się normy etyczne i gdzie uczy się współpracy, argumentacji, rozwiązywania problemów
 • życzenia egoizmu dla kobiet — autocentryzmu i ambicji, zamiast nieustannego niesienia pomocy, oraz zajmowania ról, które mogą pozwolić na zmianę kawałka świata dla siebie i innych kobiet
 • zwrot ku sobie i wzmocnienie siebie — jesteś najważniejszym polem własnego działania oraz odpowiedzialność za podjęte akcje spada na Ciebie. Potem będą mogły być opokami — nie tylko epatując troską, ale stając się filarem zmiany społecznej.
 • brak konsensusu zdobywanej drogą argumentów, stawanie naprzeciw stronie, która nie chce niczego osiągnąć jest porażką
 • przyjrzyj się historii kobiet — to, na co narzekamy, teraz trudno było zdobyć. Jej znajomość wzmacnia

   Gdzie możesz znaleźć Magdalenę:

     Serdecznie zapraszam do rozmowy!

     Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o negocjacyjnych technikach i tym, jak ważna jest praca z własnym mindsetem (jeszcze zanim do negocjacji przystąpisz) dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie znajdziesz niepublikowane nigdzie indziej treści, a także masz w każdy czwartek możliwość zadawania mi pytań.

     Analizę i omówienie tematów poruszanych w odcinku miesiąc po publikacji znajdziesz tutaj,

     Kamila