Czy umiejętność negocjacji zależy od płci?

Czy zastanawiałeś się, dlaczego style komunikacji kobiet i mężczyzn tak się różnią? A umiejętności negocjacyjne?

Sztuka argumentowania i dociekania swoich racji to nieodzowny element komunikacji biznesowej. Jednak często podlega stereotypom płci. Czy mężczyźni nie budują relacji podczas negocjacji? Czy kobiety nie potrafią negocjować twardo?

A jeśli skuteczność negocjacyjna jest niezależna od płci, skąd niższe pensje kobiet na identycznych z mężczyznami stanowiskach?

Skąd wyraźne dysproporcje w parytecie na kierowniczych stanowiskach, w nauce, albo w świecie polityki?

Wg raportu Global Gender Gap Report 2020 osiągnięcie równości społecznej, finansowej i prawnej zajmie nam jeszcze 107 lat.

Czy powodem może być brak starań kobiet w dążeniach do wyrównania tej przepaści, czy tamowanie tych zmian przez płeć przeciwną?

Czy mniejsza popularność urlopów tacierzyńskich jest też wynikiem nieumiejętnie prowadzonych negocjacji?

Czy to, że w przypadku rozwodów opieka nad dziećmi częściej przypada kobietom, ma tę samą przyczynę?

Czy dostęp do ułatwiających życie technologii, częstsze sięganie po wirtualną rozrywkę spowodowało, że wygoda i alternatywa dla realnego świata nie zmusza tak bardzo do szlifowania umiejętności negocjacji komunikacji?

29.11.2021 o 20:00

Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie poprzez przeprowadzenie Debaty Oksfordzkiej. Zebraliśmy zespół ekspertów, którzy na co dzień prowadzą negocjacje na różnych zawodowych polach, aby odpowiedzieli na nurtującą nas kwestię.