Drodzy Użytkownicy,

Słyszeliście od RODO? Na pewno tak. To unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które od 25 maja 2018 zaczęło wprost obowiązywać w Polsce, i to z pierwszeństwem przed krajowymi ustawami. RODO nakłada na przedsiębiorców szereg uciążliwych obowiązków, przewidując wysokie kary za ich niedopełnienie. My jednak traktujemy je przede wszystkim jako wyjątkową szansę na wzmocnienie ochrony osób udostępniających swoje dane oraz „ucywilizowanie” sposobu, w jaki dane te są wykorzystywane przez przedsiębiorców.

Wypełniając więc obowiązek informacyjny nałożony na gruncie RODO, chcielibyśmy jednocześnie zapewnić Was, że sposób, w jaki traktujemy przekazane nam dane osobowe, odpowiada europejskim standardom prawnym i etycznym. Też jesteśmy ludźmi i postępujemy tak, jak chcielibyśmy, żeby nasze dane osobowe były traktowane przez innych.

Administratorem Waszych danych osobowych jest Polska Akademia Negocjacji i Komunikacji Biznesowej zarejestrowana jako PANiKB Kamila Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, NIP: 5251973056, Regon: 015662494. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania waszych danych można się z nami kontaktować na adres: kontakt@panikb.eu

Możemy udostępniać Wasze dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy przy organizacji naszych szkoleń i wydarzeń (eventów), w szczególności odpowiedzialnym za obiekty, w których się spotykamy oraz za obsługę księgową. Zawsze jednak kontrolujemy sposób, w jaki Wasze dane są przetwarzane i zabezpieczane przez te podmioty.

Wasze dane osobowe, przekazane w odpowiedzi na nasze oferty dotyczące eventów i szkoleń, będziemy wykorzystywać w celu umożliwienia Wam uczestnictwa w wybranych przez Was projektach. Bez podania tych danych nie będziemy mogli np. wpisać Was na listę uczestników, ani informować o sprawach organizacyjnych. Dane te będziemy przetwarzać do zakończenia działań związanych z danym wydarzeniem. Będziemy je jednak archiwizować przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia ew. roszczeń prawnych.

Otrzymane dane osobowe możemy również wykorzystywać w celu przekazywania Wam informacji o innych organizowanych przez nas eventach i szkoleniach, które naszym zdaniem mogą Was zainteresować. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby wykorzystywać w tym celu adres e-mail i/lub telefon, będziemy potrzebować Waszej osobnej zgody. Dane te będziemy przechowywać przez czas prowadzenia przez nas działalności szkoleniowej albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter, będziemy przetwarzać podane nam dane osobowe w celu przekazywania Wam zamówionych publikacji. Dane te będziemy przechowywać tak długo, póki będzie wydawany nasz newsletter albo do momentu otrzymania Waszej prośby o usunięcie z listy adresatów.

Odnośnie do przekazanych nam danych osobowych przysługuje Wam prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Waszych danych możecie w każdym momencie wycofać, przy czym cofnięcie takiej zgody może oznaczać, że nie będziemy w stanie dalej oferować Wam naszych usług. Możecie również zlecić nam przekazanie Waszych danych innemu podmiotowi.

Jeżeli uważacie, że przetwarzamy Wasze dane w sposób nieprawidłowy, macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak, by w takiej sytuacji w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, w celu rozwiązania problemu.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje w sposób jasny i wyczerpujący określają nasze działania związane z Waszymi danymi osobowymi.